< MODELAREA SISTEMELOR

ALTAIR COMPOSE

- 01

Altair Compose este un program pentru efectuarea calculelor matematice, manipularea și vizualizarea datelor, programarea și depanarea scripturilor utile pentru calcule repetate și automatizarea proceselor. Altair Compose permite utilizatorilor să efectueze o mare varietate de operații matematice, inclusiv algebră liniară și manipulări de matrice, statistică, ecuații diferențiale, procesare de semnal, sisteme de control, ajustare polinomială și optimizare.

Setul larg de cititoare native de CAE și de rezultate de testare accelerează înțelegerea sistemului și lucrează cu Altair Activate® pentru a sprijini dezvoltarea bazată pe model, pentru simulări multidomeniu și sistem de circuite. Altair Embed® completează portofoliul de proiectare bazată pe model cu generarea automată de coduri, permițând testarea și verificarea sistemelor integrate.

Pentru mai multe detalii vizitati  https://www.altair.com/compose/

Scroll to Top
Scroll to Top