< MODELAREA SISTEMELOR

ALTAIR ACTIVATE

- 01

Altair Activate este o platformă de integrare deschisă și flexibilă pentru simularea completă a sistemelor de control. Bazat pe un mediu hibrid de modelare a diagramelor bloc pentru blocuri de semnal, componente fizice orientate pe obiecte și sisteme electrice și electronice, Altair Activate permite analiza multifizică pe tot parcursul ciclului de dezvoltare.

Suportul cuprinzător al modelării matematice, al scripturilor și al limbajelor de modelare, facilitează reutilizarea și integrarea codului existent în cadrul aceluiași model. Modelarea pe mai multe niveluri, utilizând modele de complexitate reglabilă, standardul Functional Mock-up Interface (FMI) independent de instrumente sau co-simularea cu Altair® MotionSolve® și Altair® Flux™ facilitează analiza dinamicii multicorp pentru proiectarea senzorilor electromecanici și a actuatorilor.

Altair Activate împuternicește colaborarea și închide legăturile dintre ingineriile multidisciplinare care sunt adesea izolate în structuri de dezvoltare de tip siloz.

Pentru mai multe detalii vizitati  https://www.altair.com/activate/
Scroll to Top
Scroll to Top